Hotel & Villa
Interevropa

Hotel në Gjilan

Merr Lokacionin
Hotel & Villa Interevropa

Destinacioni i duhur
për të pushuar

Ne ofrojmë Dhoma të Villave për pushim.

Dhoma e Hotelit të cilat janë eksklusive për qëndrim më të gjatë.

Gjithashtu Sallë për Dasma, me kapacitete të mjaftueshme për mysafirë tuaj.

Menyra më e lehte për të vizituar
Hotel & Villa Interevropa